Gudrun Linn

f Lindhe 1931

Docent i arkitektur, arkitekt SAR/MSA, tekn dr.

gudrun@linnlinn.com

Forskningsinriktning
Research field

Utbildning och
anställningar

Rapporter och
böcker, urval
Publications,
selected

Artiklar och
papers, urval
Articles and
papers, selected

Om avhandlingen
Badrum och städning

Tävlingar och
förtroendeuppdrag

Projekterade
byggnader

Utbildning och anställningar

Student 
 
Vänersborgs h a l 1951
Teckningslärare 
 
Teckningslärarinstitutet, Konstfackskolan 1956
Arkitekt 
 
Kungl Tekniska Högskolan 1961
Teknisk doktor 
 
Kungl Tekniska Högskolan 1985
Oavlönad docent i arkitektur 
 
Chalmers tekniska högskola 1996

 
1956—57 
 
Teckningslärare (vik) vid Blackebergs läroverk, Bromma.
 
1961—64 
 
Tekniska högskolans byggnadskommittés arkitektkontor, Stockholm. Handläggande arkitekt.
 
1964—75 
 
Byrådirektör vid Byggnadsstyrelsen, 1. projekteringsbyrån och Utvecklingsbyrån. Stockholm.
 
1975—83 
 
Utredare vid Statens institut för byggnadsforskning. Stockholm, Gävle.
 
1983—96 
 
Forskare och tidvis lärare vid Chalmers, Arkitektur/Industriplanering. Göteborg.