Gudrun Linn

f Lindhe 1931

Docent i arkitektur, arkitekt SAR/MSA, tekn dr.

gudrun@linnlinn.com

Forskningsinriktning
Research field

Utbildning och
anställningar

Rapporter och
böcker, urval
Publications,
selected

Artiklar och
papers, urval
Articles and
papers, selected

Om avhandlingen
Badrum och städning

Tävlingar och
förtroendeuppdrag

Projekterade
byggnader

Forskningsinriktning

Byggnadsutformning med hänsyn till brukares krav och behov. Analys av byggnaders funktioner för brukarna.

Forskningsarbetet har huvudsakligen gått ut på att ta fram kunskapsunderlag på områden där sådant saknats och därur utarbeta tillförlitliga och generellt användbara riktlinjer för praktikens projektörer.


Research field

Building design with regard to user requirements. Building function analysis.

The main aim of the research has been to construct foundations of knowledge in fields where these have been insufficient, and then from these foundations to work out reliable general guidelines for working designers.