Gudrun Linn

f Lindhe 1931

Docent i arkitektur, arkitekt SAR/MSA, tekn dr.

gudrun@linnlinn.com

Forskningsinriktning
Research field

Utbildning och
anställningar

Rapporter och
böcker, urval
Publications,
selected

Artiklar och
papers, urval
Articles and
papers, selected

Om avhandlingen
Badrum och städning

Tävlingar och
förtroendeuppdrag

Projekterade
byggnader

Artiklar och papers, urval
Articles and papers, selected

Lindhe (flicknamn), G (1962): "Kortfattad litteraturöversikt" i Planlösning och inredning av laboratorier. IVA meddelande nr 132, Stockholm.

Lindhe (flicknamn), G (1962): Recension av boken Laboratorier. Projektering, bygning og indretning. Teknisk Tidskrift 39.1962 och IVA:s tidskrift TVF 4.1962.

Linn, G (1981): "Städningen börjar på ritbordet!" i Ny teknik bättre miljö. Nordisk byggdag 14. Stockholm 7–9 maj 1980. Föredrag. AB Svensk Byggtjänst 1981. Stockholm.

Linn, G (1982): "Vem räknar med städningen?" i Byggindustrin 33.1982.

Linn, G (1986): "Tänk om man slapp dessa rör!" i VVS & energi 1.1986.

Linn, G (1991): "Bathroom Design and Function Analysis". FULL-SCALE MODELLING. Applications and Development of the Method. Documentation of the 3rd European Full-Scale Modelling Conference 13-16 September 1990 in Lund. Edited by Elisabeth Hornyanszky Dalholm. Department of Building Function Analysis, School of Architecture, University of Lund. Report R3:1991. (Sweden.) - hublot replica

Linn, G; Andrén, E; Paulsson, J (1991): "Den osynliga arbetsmiljön — om hjälparbete i bostäders hygienrum". Tidskrift för Arkitekturforskning, Volym 4, Nr 3,1991.

Linn, G (1992): "Tunga lyft i trånga utrymmen tar knäcken på vårdbiträdena!". AT, Arkitekttidningen 4.1992.

Linn, G (1992): "Om faran av att lägga sin egen mall på andras forskning". Kritisk Psykologi 4.1992.

Linn, G; Andrén; E; Paulsson, J (1992): "Riktlinjer saknas för hygienrum i servicehus". Brännpunkt, Svenska Dagbladet 30.6.1992.

Linn, G (1993): "Kan man tro på vetenskapsteoretiker?". VEST, Tidskrift för vetenskapsstudier. Vol 6, nr 2 1993.

Linn, G (1994): "Ongelmallinen kylpyhuine" Asumisen uudet mahdollisuudet. Bengt-Vilhelm Levón (toim.). STAKES sosiaali-ja terveysalan tutkimus-ja kehittämiskeskus 1994, Rapportteja 139. Jyväskylä. ("Det problematiska badrummet" i Nya boende-möjligheter för alla, red Bengt-Vilhelm Levón. STAKES, Forsknings- och utvecklings-centralen för social- och hälsovården, rapport 139. Jyväskylä, Finland.) - rolex replica sale

Linn, G (1994): "Ett steg på vägen". Arton doktorer om forskarutbildning, Rapport R10:1994, Byggnadsfunktionslära, KTH. Stockholm.

Linn, G (1994): "Arbetsmiljön i fastigheten". Byggindustrin 27.1994.

Linn, G (1995): "Om arkitekturforskningens fullskalestudier". Nordisk Arkitekturforskning 1995:3.

Linn, G (1995): "Building design from the cleaning perspective". Cleaning in tomorrow’s world. First International Congress on Professional Cleaning 3-4 October, 1995 in Tampere, Finland. Proceedings. Finnish Association of Cleaning Technology.

Linn, G (1996): "The Building as a Place of Work for Maintenance and Service Personnel: from Interviews to Guidelines". Nordisk Arkitekturforskning 1996:1.

Linn, G (1999): "Arkitekturforskning faller mellan stolarna". arkitekten 3.1999. (ArkitektFörbundet.)

Linn, G (2001): "Fall mot golvbrunn fall i rätten". AT, Arkitekttidningen 10.2001.

Linn, G (2002): "The Building Design Process: When to Consider Cleaning Requirements". Focus on the Essential. Cleaning in Tomorrow’s World. Third International Congress on Professional Cleaning 30. September – 1. October 2002, Helsinki, Finland. Proceedings. Finnish Association of Cleaning Technology. replica watches

Linn, G (2003): "Motstridiga lutningsråd — vartåt lutar Boverket?". Arkitekten 3.2003. (Sveriges Arkitekter.)

Linn, G (2004): "Dags att lära sig rita trappor". Arkitekten 4.2004.

Linn, G (2005): "Från brukarproblem till industriell produktutveckling. Om ett stycke vardagsforskning och dess konsekvenser för byggandet." Varje dags arkitektur. Arkitekturmuseet (Årsbok 2004). Stockholm. rado replica uk

Linn, G (2006): "Ljudet stör kalaset — dags tänka nytt". Arkitekten 3.2006.

Linn, G (2007): "Lär byggherrarna beställa städvänliga hus!". Arkitekten 5.2007.