Gudrun Linn

f Lindhe 1931

Docent i arkitektur, arkitekt SAR/MSA, tekn dr.

gudrun@linnlinn.com

Forskningsinriktning
Research field

Utbildning och
anställningar

Rapporter och
böcker, urval
Publications,
selected

Artiklar och
papers, urval
Articles and
papers, selected

Om avhandlingen
Badrum och städning

Tävlingar och
förtroendeuppdrag

Projekterade
byggnader

Tävlingar

Medverkade i ett av de två förstaprisförslagen i HSB Idétävling 1979: ”Acceptera den förändrade verkligheten”, uppsats 1979.

1:a pris i HBV:s (SABO-företagens inköpsförening) inbjudna idétävling om utformning av ett frontlöst badkar, 1987.


Förtroendeuppdrag

Ledamot av styrelsen för SAR (Svenska Arkitekters Riksförbund) 1977—80.

Ordförande i Uppsala-Gävle-Dala Arkitektförening, SAR / UGDA 1980—82.

Styrelseordförande i Arkitektfonden (SAR) 1981—83.

Ledamot av styrelsen för Centrum Människa Teknik Samhälle, Chalmers, 1987—89.