Gudrun Linn

f Lindhe 1931

Docent i arkitektur, arkitekt SAR/MSA, tekn dr.

gudrun@linnlinn.com

Forskningsinriktning
Research field

Utbildning och
anställningar

Rapporter och
böcker, urval
Publications,
selected

Artiklar och
papers, urval
Articles and
papers, selected

Om avhandlingen
Badrum och städning

Tävlingar och
förtroendeuppdrag

Projekterade
byggnader

Rapporter och böcker, urval
Publications, selected

Linn, G (1981): Entréer och trappor i bostadshus – utformning från städsynpunkt. Statens institut för byggnadsforskning, meddelande M81:21. Gävle.

Linn, G (1985): Badrum och städning. Hur skall badrum byggas för att underlätta städningen? Byggforskningsrådet, rapport R103:1985 (dr-avh). Stockholm.

Linn, G (1985): Svårstädade detaljer i bostäder. Kungl Tekniska Högskolan, Byggnadsfunktionslära, arbetshandling A6:1985. Stockholm.

Linn, G (1985): Fastighetsreparatörers syn på hygienrumsutformningen. Kungl Tekniska Högskolan, Byggnadsfunktionslära, arbetshandling A7:1985. Stockholm.

Linn, G (1985): Städproblem i hygienrum. Kungl Tekniska Högskolan, Byggnads-funktionslära, arbetshandling A8:1985. Stockholm.

Linn, G; Andrén, E; Paulsson, J (1990): Hygienrum — litteratur. Rapport 1 i projektet ”Hygienrum - mått, utformning och inredning”. Chalmers tekniska högskola, Arkitektur/Industriplanering. Göteborg.

Linn, G; Andrén, E; Paulsson, J (1991): Funktionsmått i hygienrum - med frågetecken. Rapport 3 i projektet ”Hygienrum - mått, utformning och inredning”. Chalmers teknis-ka högskola, Arkitektur/Bostadsplanering och Arkitektur/Industriplanering. Göteborg.

Linn, G (1997): Fastigheten som arbetsmiljö. Bygg rätt från början. Svensk Byggtjänst, Stockholm. (Handbok. Två utgåvor samma år.)

Linn, G (1997): Projektet “Byggnaden som arbetsmiljö för drift- och servicepersonal” — bakgrund, begrepp, metod m m. En beskrivning av hur handboken Fastigheten som arbetsmiljö — bygg rätt från början tagits fram. Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadskonst. IACTH 1997:1. Göteborg.

Linn, G (1999): Bygg rätt för städning och fönsterputs. Svensk Byggtjänst, Stockholm. (Handbok. Ett uppdaterat utdrag ur Fastigheten som arbetsmiljö /1997/, kompletterat med bostäder.)