Gudrun Linn

f Lindhe 1931

Docent i arkitektur, arkitekt SAR/MSA, tekn dr.

gudrun@linnlinn.com

Forskningsinriktning
Research field

Utbildning och
anställningar

Rapporter och
böcker, urval
Publications,
selected

Artiklar och
papers, urval
Articles and
papers, selected

Om avhandlingen
Badrum och städning

Tävlingar och
förtroendeuppdrag

Projekterade
byggnader

Projekterade byggnader

Handläggande arkitekt för laboratorie- och kontorsbyggnad vid KTH, institutionerna för plasmafysik och elektronfysik. Färdig 1964. Tekniska Högskolans byggnadskommittés arkitektkontor, Stockholm.

Fritidshus, Skaftö, färdigt 1996. Ansvarig arkitekt.